Radonfria byggmaterial

Radon är ett ämne som kommer från radium-226. Radon är en ädelgas som bilas när atomkärnorna i radium-226 faller sönder. Detta gör de helt utan yttre påverkan. Radongasen är helt luktfri och även osynlig. När den faller sönder bildas partiklar som fastnar på damm. Detta andas vi sedan ner i lungorna. Det radon som kan finnas i hus kan ha flera källor. Det kan komma från marken runt om huset, samt under huset. Det kan också finnas radon i de flesta byggmaterial som baserats på sten. Radon finns i mark, luft och vatten. Man märker sällan att det finns radon i huset, utan detta upptäcks ofta vid mätning av radonhalten.

Byggnadsmaterial med radon

Finns det blåbetong i huset, har man mest troligt även radon i det. Det är nämligen i blå lättbetong man hittar allra mest radon. Från slutet av 1920-talet, och enda fram till 1970-talet användes detta material till husbyggen. Om du är intresserad av ett nyare hus, bör du kontrollera radonhalten i marken under och runt omkring huset. Du bör också kontrollera husets vatten, oavsett brunn. Det kommunala vattnet innehåller oftast inget radon, men i bergborrade brunnar kan det finnas höga, eller mycket höga halter av radon. Radonet kan avge strålning som allvarligt kan skada lungorna och luftrören. Sveriges myndigheter har satt en gräns på 200 bq/m3 för högsta radonhalt i inomhusmiljö. Finns radonhalter över detta måste något göras åt situationen. I Sverige är det så många småhus som 250 000 stycken som har för höga halter av gasen radon.

Hur man blir av med radon

Finns det för höga halter av radon i ditt hus eller bostad är det dags att göra något. Det är helt enkelt dags för radonsanering. Detta kan du inte göra själv, utan du behöver anlita en kompetent och godkänd saneringsfirma för saneringen. Det finns flera föreskrifter som ska följas för att saneringen ska vara godkänd att genomföra. Bland annat måste huset spärras av och ingen kan bo där under tiden saneringen pågår. Efter sanering kan man vanligen bo i huset som vanligt igen. En radonsanering kostar mycket pengar. Ibland kan den betalas helt eller delvis av försäkringen. Ett alternativ till sanering, är att installera en radonsug som suger ut radonet och skickar ut det i luften. Detta är ofta ett billigare alternativ. Att tänka på är dock att detta inte fungerar om radon finns i vattnet.