Dags att dränera

Medan stuprännorna på ett hus leder bort regnvattnet ovan gjord, leder dräneringen bort vattnet från husgrunden under jord. Det sker utan att det märks men är en mycket viktig del av en huskonstruktion. När man ska dränera måste man göra en beräkning hur mycket material som kommer att gå åt. Man måste på förhand veta vart alla dräneringsrör ska ligga och hur många meter som behövs. Tillstånd kan behövas för att ansluta till det kommunala dagvattensystemet. För att inte förstöra mer än nödvändigt på tomten kan grävarbetet göras på hösten eller tidigt på våren. Det är ytters viktigt att markera vart vatten- avlopps och elledningar ligger i marken så att dessa inte skadas vid grävningen. Att dränera ett hus är på listan över de lite mer “tråkiga” kostnaderna. Ganska stor del av en renoveringsbudget kan ätas upp av ett dräneringsprojekt och det är inte så stor förändring man ser efteråt ovan jord, exempelvis som vid en ommålning av huset. Ändå är det en av de viktigaste sakerna:https://www.husgrunder.com/renovera-kallargrund/dranering-av-kallare-husgrund/ man som husägare måste hålla koll på om man inte vill börja få allvarliga fuktskador i sin källare.

När ska man dränera?

Olika tecken som flagnade färg och fuktfläckar ovanpå källarväggen kan ibland förklaras av att dräneringen inte fungerar som det ska. Unken lukt kan även vara orsak att börja titta på dräneringen, som hur som helst ska göras var 25-30 år. När man köper en byggnad ska det framgår när den senast har gjorts och för att alla försäkringar ska gälla är det brukligt att dräneringen är skött som det ska. Mäklaren som säljer en fastighet med dränering kan säkert få fram de uppgifter man behöver från köparna innan köpet. Det finns många mäklare i Stockholm som har god vana av ge den information som behövs för en eventuell dränering i samband med försäljningen.

Dräneringen kan i bästa fall hålla 40 år men det kan mycket väl finns nedlagda stammar som bara håller för 15 år. Man kan också gräva en provgrop och undersöka skiten för att få en uppfattning om hur det det ser ut.

Fuktskydd av källaren

När ett dräneringsarbete dras igång kan det även vara läge att även fuktskydda källaren. Då isolerar man från utsidan. Produkter som brukar användas är dränerande skivor, särskild plastmatta eller pensling med asfalt. Orsak till fuktiga källare är ofta dålig dränering och en typisk unken lukt brukar uppstå. Misstänker man att mögel bildas måste anlita en specialist som undersöker problemområdet. Mögel kan ge upphov till en lång rad olik allergier och sjukdomar så det vill man verkligen reda ut ordentligt.

Förebygg problemen

Avloppsbrunnar ska hållas rena och fria från skräp och takrännor ska förutom att vara rätt monterade även rensas med jämna mellanrum. Markytan runt huset bör luta för att snabbare leda bort regnvatten och helst inga rabatter närmast huset. Det är viktigt att innan man börjar ett dräneringsprojekt gå igenom allt med en specialist.