Lägga tak

Taket är en mycket viktig del av en huskonstruktion. Hur bra taket är påverkar byggnadens energieffektivitet i mycket stor utsträckning och det måste givetvis vara helt tätt. Annars kan man få stora problem med fukt, mögel och vattenskador på de bärande delarna av huskonstruktionen under taket. Takets utsätts för väder och vind och det innebär givetvis slitage. Inte minst tyngden av snö kan orsaka problem. Det är alltså inte enbart i samband med att man bygger ett hus som man behöver lägga tak utan det är ett arbete som behöver göras om då och då. Hur ofta beror på vilket material taket är gjort av. För- och nackdelar med olika taktyper är en av de saker vi ska gå igenom i den här artikeln. Vi ska också ge mer generella tips till dig som funderar på om det är dags att lägga nytt. Ett par normalhändiga och fysiskt starka personer med gott om tid brukar klara att lägga om ett tak på egen hand.

När ska man lägga om taket?

Hur vet man om det är dags att lägga nytt tak? Ett riktmärke är hur lång tid det gått sedan senaste gången taket lades om. Ser det fult och slitet ur är det också ett tecken på att det är hög tid att lägga nytt tak eller åtminstone se över det ordentligt. Man gör även klokt i att undersöka taket inifrån. Är takbjälkarna utsatta för fukt är det hög tid att agera, annars kan du bli tvingad att göra stora och dyra ingrepp i ett senare skede. Ibland behöver man inte lägga om hela taket utan det kan räcka långt med att tvätta och skydda taket från påväxt med en produkt som hämmar mossa. Säkerhet är A och O när man lägger tak. Själva arbetet är ofta ganska enkelt, åtminstone om man arbetar med takpannor. Det är monotont och blir tungt i långa loppet och om man inte tar pauser kan man lätt tappa koncentrationen och råka ut för problem. När det sker på hög höjd kan det i värsta fall gå riktigt illa och varje år förolyckas människor i Sverige under arbete med takläggning.

För- och nackdelar med olika material

Man kan förebygga fall med linor och säkerhetsselar men det viktigaste, i de flesta fall, är en stabil byggställning. Sådana kan man i regel hyra och sätta upp själv men man ska vara medveten om att det gäller att man även monterar den på rätt sätt. Takpannor i tegel eller betong hör till det vanligaste materialen när det gäller tak på bostadshus i Sverige. En fördel med dessa är att mindre skador enkelt kan repareras genom att man byter enskilda takpannor. Taket blir tätt men ger även, genom det sätt på vilket pannorna överlappar varandra, ventilation. En nackdel är att pannorna kan förskjutas av kraftiga vindar och att taket då får sämre egenskaper. Det tar också förhållandevis lång tid att lägga om ett tak som består av pannor. Du hittar bra information på takplåt.nu om du överväger plåttak. De är smidigare att lägga om ifall man har handlaget och snö glider lätt av ett plåttak. Ett plåttak kan hålla i en mansålder och kräver väldigt lite underhåll.